Οι Εξετάσεις EDEXCEL


Τι είναι το PTE General;

Τα Pearson Test of English General (PTE General) έχουν σχεδιαστεί για να επιβραβεύσουν τη θετική επίτευξη στη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
Τα PTE General αποτελούνται από δύο μέρη: το φυλλάδιο των γραπτών εξετάσεων και την προφορική εξέταση. Το γραπτό μέρος αξιολογεί τις δεξιότητες ακουστικής, ανάγνωσης και γραφής και βαθμολογείται από εξωτερικούς εξεταστές στη Μεγάλη Βρετανία. Η προφορική εξέταση διενεργείται από εκπαιδευμένους τοπικούς εξεταστές και αποστέλλεται στη Μεγάλη Βρετανία για έλεγχο.

Αναγνώριση

 

Τα PTE General περιλαμβάνονται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ. Τα επίπεδα 4 και 5 αναγνωρίζονται για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και από πολλές πολυεθνικές εταιρείες.

Τι σκοπεύουν να πετύχουν τα PTE General

 

Τα PTE General έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν και να επιβραβεύσουν την θετική και προοδευτική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τα test έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνουν τους μαθητές και μπορούν να παρέχουν σχόλια για την απόδοσή τους σε σχολεία, γονείς και καθηγητές. Σε όλους τους υποψήφιους παρέχονται σχόλια για την απόδοσή τους.

Πόση μελέτη χρειάζεται για κάθε επίπεδο

 

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές προοδεύουν με διαφορετικούς ρυθμούς αλλά, σε γενικές γραμμές η μετάβαση από το επίπεδο 2 στο 3 αντιστοιχεί σε έναν χρόνο διδασκαλίας για πολλούς από τους υποψηφίους μας. Το επίπεδο 4 συχνά αντιπροσωπεύει 18 επιπρόσθετους μήνες μελέτης μετά το επίπεδο 3, όπως και η μετάβαση από το επίπεδο 4 στο 5.
Κάθε επίπεδο των PTE General αποτελεί μια συνεχιζόμενη αλληλένδετη και συνολική δομή γνώσεων και όχι μια απομονωμένη κατηγορία ασύνδετη με την προηγηθήσα εκμάθηση. Επομένως, καθώς οι υποψήφιοι εισέρχονται κάθε νέο επίπεδο των PTE General, είναι αυτονόητο ότι έχουν εξοικειωθεί και μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις επικοινωνιακές ασκήσεις, τις γλωσσικές δεξιότητες, το περιεχόμενο και τη δομή της γλώσσας για τα επίπεδα που προηγούνται του παρόντος επιπέδου εκμάθησης.

Για ποιες ηλικίες έχουν σχεδιαστεί τα PTE General

 

Τα PTE General είναι κατάλληλα για υποψηφίους όλων των ηλικιών με την προϋπόθεση ότι η προετοιμασία έχει υπερκαλύψει τις αναγκαίες γλωσσικές και θεματολογικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επίπεδο.

Τι υλικό διδασκαλίας θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία των υποψηφίων

 

Τα είδη των ασκήσεων που οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν στις εξετάσεις είναι παρόμοια με αυτά που συμπεριλαμβάνονται στα περισσότερα σύγχρονα επικοινωνιακά αναγνωστικά βιβλία.

Πότε μπορούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι των PTE General

 

Οι προγραμματισμένες εξετάσεις των PTE General είναι κάθε Μάιο και Δεκέμβριο και διεξάγονται κυρίως μέρα Σάββατο.

Πού μπορούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι των PTE General

 

Οι εξετάσεις των PTE General διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα στους περισσότερους νομούς της Ελλάδος με τη συνεργασία του αποκλειστικού PLA αντιπροσώπου στη χώρα, την London Exams Hellas και του αποκλειστικού διεξαγωγέα, την PALSO.

Ποια είναι η βαθμολογία που αποδίδεται για κάθε επίπεδο

 

Η βαθμολογία για τα test σε κάθε επίπεδο είναι Distinction, Merit ή Pass.

Ποια είναι τα εξέταστρα για την εξεταστική περίοδο 2011


Για το επίπεδο L2 (B1) €110
Για το επίπεδο L3 (B2) €150
Για το επίπεδο L4 (Γ1) €170
Για το επίπεδο L5 (Γ2) €180

Προθεσμία υποβολής μέχρι τις
9 Μαρτίου