Γιατί εξετάσεις ΠΑΛΣΟ;


 Οι εξετάσεις ΠΑΛΣΟ είναι υποχρεωτικές στο σχολείο μας γιατί είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης.
 ***
Οι σωστές επιλογές, από τα πρώτα βήματα της μαθητι­κής ζωής των παιδιών σας, είναι αυτές που αποτελούν το μοχλό για την παραπέρα εξέλιξη τους. Απαραίτητη συνέχεια και συμπλήρωμα της εκπαιδευτι­κής διαδικασίας είναι η συμμετοχή τους σε εξετάσεις.

Οι καταξιωμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας ΡΑLSΟ, που διενεργούνται δύο φορές το χρόνο σε τέσσερις γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ · ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ και ΙΤΑΛΙΚΑ, είναι οι μονα­δικές εξετάσεις γλωσσομάθειας που δίνουν στα παιδιά, α­πό τα πρώτα βήματα των σπουδών τους, την ευκαιρία να εξεταστούν ταυτόχρονα και ομοιόμορφα με τους μα­θητές όλης της Ελλάδας στη διδασκόμενη γλώσσα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποτελούν αξιόπιστο μέτρο αξιολόγησης των ικανοτήτων και των γνώσεων των μαθητών και επιβράβευση της προσπάθειας που κατέβαλλαν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Δώστε στο παιδί σας την ευκαιρία να πιστοποιήσει τις γνώσεις του στην Ξένη Γλώσσα που διδάσκεται, υποβάλ­λοντας, αίτηση συμμετοχής στα μέσα Μαρτίου.

Για την 2α μεγάλη:  επίπεδο Beginners (Pre-A1) €50
Για την 3η μεγάλη:  επίπεδο Elementary (A-1) €60
Για την 4η Μεγάλη: επίπεδο Basic (A-2) €65
Για Γερμανικά – Ιταλικά (Β1): €70

Προθεσμία υποβολής μέχρι τις
15 Μαρτίου

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε, όπως πάντα, στη διάθεση σας.